ส่วนช่วยเหลือ

 
  CONTENT
  หน้าจอต่างๆในส่วนช่วยเหลือ
  การป้อนหมายเลขที่ใช้ตรวจสอบ
  การตรวจสอบสถานะสิ่งของ
        -  ตรวจสอบพบ
        -  ตรวจสอบไม่พบ
  การตรวจสอบชื่อผู้รับ
  การติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์
   
  ขั้นตอนที่ 4

 

การติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์


ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์ได้ทาง

โทรศัพท์    
1545

การตรวจดูรายละเอียดในการติดต่อ ทำได้โดยการคลิกที่ ติดต่อเรา ที่อยู่ทางด้านบนขวาของหน้าจอค้นหา  จากนั้น หน้าจอติดต่อเรา จะแสดงดังรูปด้านล่าง ซึ่งจะเหมือนกันกับหน้าจอที่ แสดงเมื่อไม่พบหมายเลขบาร์โค้ดที่ต้องการค้นหา แต่จะต่างกันเพียงแค่ไม่มีประโยคข้อความหาไม่พบแสดง

 

 

Copyright © 2007 CA POST (THAILAND) CO.,LTD. All rights reserved.