ส่วนช่วยเหลือ

 
  CONTENT
  หน้าจอต่างๆในส่วนช่วยเหลือ
  การป้อนหมายเลขที่ใช้ตรวจสอบ
  การตรวจสอบสถานะสิ่งของ
        -  ตรวจสอบพบ
        -  ตรวจสอบไม่พบ
  การตรวจสอบชื่อผู้รับ
  การติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์
   
  ขั้นตอนที่ 3

 

การตรวจสอบชื่อผู้รับ


ในขั้นตอน ตรวจสอบชื่อผู้รับ นั้น จะสามารถทำได้เมื่อสิ่งของที่ฝากส่ง ถูกนำจ่ายให้กับผู้รับเรียบร้อย เท่านั้น

โดยจะมีหน้าจอแสดงดังรูปด้านล่าง

คำอธิบาย

วันที่นำจ่าย : แสดงวันที่ที่นำจ่ายสิ่งของ

เวลานำจ่าย : แสดงช่วงเวลาที่นำจ่ายสิ่งของ

ชื่อของลายเซ็น : ชื่อผู้รับที่รับสิ่งของ

ชื่อของที่ทำการ : ชื่อที่ทำการปลายทางที่นำจ่ายสิ่งของที่ฝากส่ง

ประเภทของการสแกน : ประเภทการสแกนสิ่งของ โดยจะมีค่าเป็นสถานะการนำจ่ายเสมอ

หมายเหตุการนำจ่าย : สถานะของสิ่งของที่ถูกนำจ่าย โดยจะมีค่าเป็น ผู้รับได้รับเรียบร้อย เสมอ

 

 

Copyright © 2007 CA POST (THAILAND) CO.,LTD. All rights reserved.