ส่วนช่วยเหลือ

 
  CONTENT
  หน้าจอต่างๆในส่วนช่วยเหลือ
  การป้อนหมายเลขที่ใช้ตรวจสอบ
  การตรวจสอบสถานะสิ่งของ
        -  ตรวจสอบพบ
        -  ตรวจสอบไม่พบ
  การตรวจสอบชื่อผู้รับ
  การติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์
   
  ขั้นตอนที่ 2

 

การตรวจสอบสถานะสิ่งของ

    กรณี หาพบ

หากหมายเลขบาร์โค้ดที่พิมพ์ในช่องหมายเลขสิ่งของถูกต้อง จะแสดง หน้าจอผลการค้นหา ดังรูปด้านล่าง

คำอธิบาย

ผลการค้นหาสำหรับหมายเลข : แสดงหมายเลขบาร์โค้ดที่พิมพ์ในหน้าค้นหา โดยจะแสดงผลการค้นหาที่พบในฐานข้อมูลของระบบ Track & Trace

วันที่/เวลา : คือ วันที่และเวลา ที่ทำการสแกนสถานะต่าง ๆ ที่เข้าสู่ระบบ Track & Trace

หน่วยงาน  : คือ ที่ทำการไปรษณีย์ หรือ ศูนย์ไปรษณีย์ ที่ทำการสแกนหมายเลขบาร์โค้ดที่ค้นหานั้น

คำอธิบาย : คือ ประเภทการสแกนที่ ที่ทำการไปรษณีย์หรือศูนย์ไปรษณีย์ตามเส้นทางขนส่งแต่ละแห่ง ทำการสแกนสิ่งของ

ประเภทการสแกน ความหมายของการสแกน
รับเข้าระบบ

สิ่งของที่ฝากส่งถูกรับเข้าระบบไปรษณีย์ ซึ่งอาจมีการรับได้หลายครั้ง ตามที่ทำการไปรษณีย์หรือศูนย์ไปรษณีย์ จากที่ทำการต้นทางที่รับฝากสิ่งของ จนถึงที่ทำการปลายทางที่จะรับสิ่งของเป็นที่สุดท้ายก่อนนำสิ่งของออกนำจ่าย

เตรียมการนำจ่าย

ที่ทำการไปรษณีย์ที่รับสิ่งของ จะสแกนเตรียมการนำจ่ายเพื่อที่จะนำสิ่งของออกไปนำจ่าย

สถานะการนำจ่าย

สิ่งของที่ฝากส่งทางไปรษณีย์นั้น ได้ถูกพยายามที่จะนำจ่าย ณ ที่อยู่ผู้รับแล้ว และผู้ใช้บริการสามารถทราบถึงสถานะของสิ่งของนั้นได้จากหมายเหตุการนำจ่าย

ผลการนำจ่าย : ใช้สำหรับใส่รายละเอียดสถานะของสิ่งของที่ถูกนำจ่าย

หมายเหตุการนำจ่าย ความหมาย
ผู้รับได้รับเรียบร้อย

หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น ได้ถูกนำจ่ายให้กับผู้รับเรียบร้อยแล้ว

ออกใบแจ้ง

หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น ไม่สามารถนำจ่ายให้กับผู้รับได้ จึงได้ออกใบแจ้งไว้ให้ผู้รับทราบ เพื่อติดต่อกลับไป

ส่งต่อตามตัวผู้รับ

หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น ถูกส่งต่อไปที่อยู่อื่น ที่ผู้รับนั้นอาศัยอยู่จริง

ส่งคืนผู้ฝาก

หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น จะถูกส่งกลับคืนผู้ฝากส่ง เนื่องจากไม่สามารถนำจ่ายให้กับผู้รับได้

ไม่ยอมรับ

ผู้รับปฏิเสธที่จะรับสิ่งของที่ฝากส่ง

ส่งที่ทำการปณ.คืน

หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น ไม่สามารถนำจ่ายให้กับผู้รับ และไม่ทราบที่อยู่ผู้ฝากส่ง จะถูกนำส่งที่ทำการไปรษณียภัณฑ์คืน

เก็บไว้รอจ่าย

หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น ถูกเก็บไว้ ณ ที่ทำการไปรษณีย์ เพื่อรอให้ผู้รับมารับ

ส่งคืนศุลกากร

หมายเลขบาร์โค้ดหรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น ถูกส่งกลับคืนศุลกากร (กรณีสิ่งของที่ถูกส่งมาจากต่างประเทศ)

ชื่อผู้รับ : ถ้าหมายเลขบาร์โค้ดนั้น (หรือสิ่งของที่ฝากส่งนั้น) ได้ถูกนำจ่ายให้กับผู้รับเรียบร้อย โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบชื่อผู้รับพร้อมทั้งลายมือชื่อได้

(กลับไปด้านบน)

กรณี หาไม่พบ

หากหมายเลขบาร์โค้ดที่พิมพ์ในช่องหมายเลขสิ่งของไม่ถูกต้อง จะแสดง หน้าจอติดต่อเรา ดังรูปด้านล่าง

หน้าจอติดต่อเรา จะแสดงพร้อมกับข้อความสีแดงว่าไม่พบข้อมูลของหมายเลขสิ่งของนี้   ในกรณีนี้ ผู้ใช้บริการสามารถกดปุ่ม   ย้อนกลับของโปรแกรม Internet Explorer หรือคลิก ที่รูปเครื่องหมายไปรษณีย์ไทย ที่อยู่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ เพื่อย้อนกลับไปที่ หน้าจอ ค้นหา เพื่อใส่หมายเลขบาร์โค้ดและทำการค้นหาอีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมของ หน้าจอติดต่อเรา สามารถดูได้จาก ขั้นตอนที่ 4 การติดต่อกับส่วน ลูกค้าสัมพันธ์

 

 

Copyright © 2007 CA POST (THAILAND) CO.,LTD. All rights reserved.