ส่วนช่วยเหลือ

 
  CONTENT
  หน้าจอต่างๆในส่วนช่วยเหลือ
  การป้อนหมายเลขที่ใช้ตรวจสอบ
  การตรวจสอบสถานะสิ่งของ
        -  ตรวจสอบพบ
        -  ตรวจสอบไม่พบ
  การตรวจสอบชื่อผู้รับ
  การติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์
   
  หน้าจอต่างๆในส่วนช่วยเหลือ

 

ในส่วนช่วยเหลือนั้น มีหน้าจออยู่ทั้งหมด 4 แบบ ได้แก่

หน้าจอค้นหา ใช้สำหรับ พิมพ์หมายเลขบาร์โค้ดที่ใช้ตรวจสอบ เพื่อทำการค้นหาข้อมูลของสถานะสิ่งของว่าอยู่ในขั้นตอนใด และส่งถึงผู้รับแล้วหรือไม่

หน้าจอผลการค้นหา ใช้สำหรับ แสดงผลการค้นหาหมายเลขบาร์โค้ดที่พบในระบบฐานข้อมูลของศูนย์ ปณท.

หน้าจอชื่อผู้รับ ใช้สำหรับ แสดงชื่อผู้รับ ที่ทำการที่นำจ่าย วันที่และเวลาที่นำจ่าย รวมถึงลายมือชื่อของผู้รับ

หน้าจอติดต่อเรา ใช้สำหรับ แสดงหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ ที่ผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อกับส่วนลูกค้าสัมพันธ์เพื่อสอบถามเกี่ยวกับสิ่งของที่ฝากส่งได้

ผู้ใช้บริการสามารถคลิกที่ชื่อหน้าจอ เพื่อดูรูปขนาดเท่าจริง

 

Copyright © 2007 CA POST (THAILAND) CO.,LTD. All rights reserved.

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ ไปรษณีย์ลงทะเบียน