ติดต่อผู้เกี่ยวข้อง

 
  CONTENT
    ส่วนช่วยเหลือ
   
   ข้อมูลติดต่อ

 

 
ติดต่อสอบถาม : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
111 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร
10210-0299
โทรศัพท์ : 0-2831-3131

โทรสาร   : 0-2831-3514   
   
เรื่องร้องเรียน และ บริการ ส่วนลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 02-831-3600  หรือ  1545
E-mail:
postalcare@thailandpost.co.th
   
  เรื่องทั่วไป : บริการรับฝากนอกที่ทำการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ระหว่างประเทศ
   โทรศัพท์ : 0-2982-8222

   E-mail: ems_pickup@thailandpost.co.th

 

    

 

 

Copyright © 2007 CA POST (THAILAND) CO.,LTD. All rights reserved.